Hur länge ska jag vänta med att skanna remsan efter att ha utsatts för urin?

Eftersom testremsan är tidskänslig (färger fortsätter att utvecklas över tiden), måste den skannas 60 sekunder efter att remsan kommer i kontakt med urinen.

Öppna inte remsor ellar test kopp på förhand – dom tåler inte oxygen eller ljus!

Det finns en inbyggd timer i appen som räknas 60 sekunder för dig.

Jag försökte skanna och det fungerade inte?

När det finns vissa ljusförhållanden (skugga, bländning etc.) som får appen att inte skanna, startas en manuell bildprocess.

I detta fall skickas en bild till vårt team och vi analyserar resultaten utifrån den här bilden.

När resultaten är tillgängliga skickar vi dig ett mail. Manuella bilder behandlas vanligtvis inom 48 timmar.

Hur pålitliga är resultaten?

Eftersom Petnostics använder samma testremsor som veterinärer använder, motsvarar exaktheten av resultaten, som erhållits från ett veterinärt kontor.

Kom ihåg dock att vårt testkit inte är avsett för diagnos eftersom det är en screening kit.

– Om du har frågor eller problem angående dina resultat, kontakta din veterinär.

Är appen tillgänglig på båda iOS- og Android-telefon?

Ja – Appen finns i respektive butiker, App Store för iOS-enheter och Google Play for Android-enheter.

Vissa Android-enheter kanske inte stöds på grund av Android-firmware versionen.
Klicka här för App Store til iOS-enheter
Klicka här för Google Play till Android-enheter

Är appen gratis?

Ja, appen är gratis!

Appen är en viktig del av analysprocessen, säkerställ att ladda ner Appen innan du ska påbörja urintestet på din hund eller katt.
Klicka här för App Store til iOS-enheter
Klicka här för Google Play till Android-enheter

Skillnaden mellan Urintest-koppen och Sjukdomsspecifika test-stripsen?

Vår generella stora Urintest Vet10 (test-kit) testar tio olika parametrar (bilirubin, blod, glukos, ketoner, leukocyter, nitrit, pH, protein, relativ densitet och urobininogen) och är en avsedd metod för att undersöka din hunds övergripande hälsa.

tre stycken sjukdomsspecifika test-strips testar för specifika och kroniska tillstånd och används mer av husdjursföräldrar som övervakar dessa hälsotillstånd på sina husdjur.
Om djuret har en kronisk diagnos kontrollerar Petnostics specifika testremsor utvecklingen och nivån på husdjurets status.

Vi noterar att Petnostics inte diagnostiserar ditt husdjur, men erbjuder ett korrekt verktyg för att övervaka ditt husdjurs hälsotillstånd löpande hemmavid, för att tidigt kunna upptäcka sjukdomar i tid och bättre djurhälsa. Om resultatet visar stora fluktuationer på husdjurets hälsa, eller husdjurets värden är onormala, kontakta din veterinär omedelbart för snabb vård och rådgivning.

Utgår dina testpaket?

Oöppnade urinpaket har en hållbarhetstid på ~ 24 månader.

Vad testar Petnostics för?

Den urinremsa som vi använder i vårt urinprovssats är samma remsor som används av veterinärer. Det testar på vissa parametrar i urinen som kan ge insikt i din hunds övergripande hälsa. Dessa parametrar inkluderar Bilirubin, Blod, Glukose, Ketoner, Leukocytter, Nitrit, pH, Protein, Relativ Densitet og Urobilinogen.

Vi noterar att Petnostics INTE diagnostiserar ditt husdjur, men tillhandahåller ett verktyg för att övervaka ditt husdjurs hälsa så att du kan kontakta din veterinär om några hälsofluktuationer uppstår.

Fungerar Petnostics för både hundar och katter?

Ja det gör det ! Våra Urintest fungerar för både hundar och katter